Thông số xe ủi

Caterpillar – D4G

Caterpillar – D4G Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 7855 kg kg Sức kéo lớn nhất 122 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4035 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D4K

Caterpillar – D4K Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 8147 kg kg Sức kéo lớn nhất 165 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4274 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D5G

Caterpillar – D5G Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 8919 kg kg Sức kéo lớn nhất 140 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4336 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D5K

Caterpillar – D5K Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 9408 kg kg Sức kéo lớn nhất 162 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4321 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D7R II

Caterpillar – D7R II Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 24758 kg kg Sức kéo lớn nhất 470 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 6913 mm mm Chiều…Xem tiếp →