Thông số xe ủi

Caterpillar – D10T

Caterpillar – D10T Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 66451 kg kg Sức kéo lớn nhất 1000.9 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 9260 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D8R

Caterpillar – D8R Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 37576 kg kg Sức kéo lớn nhất 580 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 7398 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D9R

Caterpillar – D9R Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 48784 kg kg Sức kéo lớn nhất 759.8 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 8138 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D3G

Caterpillar – D3G Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 7351 kg kg Sức kéo lớn nhất 102 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4020 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →

Caterpillar – D3K

Caterpillar – D3K Các chỉ tiêu kỹ thuật: Thông số chung Trọng lượng hoạt động 7795 kg kg Sức kéo lớn nhất 125 kN kN Khả năng leo dốc Độ Kích thước vận chuyển Dài 4266 mm mm Chiều rộng…Xem tiếp →