Từ khóa: Phụ tùng xr ủi Komatsu D60

Phụ tùng Komatsu D60

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Komatsu D60. Những mã Komatsu đang được cung cấp như: KOMATSU D60P, KOMATSU D60P-6, KOMATSU D60P-8, D60P-11,  KOMATSU D60PL-6, KOMATSU D60-6, D60P-3, D60P12-60369