Từ khóa: Phụ tùng Komatsu D60

Phụ tùng Komatsu D60

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Komatsu D60. Những mã Komatsu đang được cung cấp như: KOMATSU D60P, KOMATSU D60P-6, KOMATSU D60P-8, D60P-11,  KOMATSU D60PL-6, KOMATSU D60-6, D60P-3, D60P12-60369