Từ khóa: Máy ủi CAT D4K

Máy ủi CAT D4K

Máy ủi CAT D4K + Công suất: 92 HP + Năm SX: 2007; Nước SX: Nhật Bản + Kiểu xích thường (xích A) Nguồn : trên mạng