Phụ tùng Caterpillar

caterpillarCaterpillar Inc., là một công ty Mỹ mà thiết kế, sản xuất, thị trường và bán máy móc, động cơ, các sản phẩm tài chính và bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới đại lý trên toàn thế giới. [2] [3] Caterpillar đang sản xuất hàng đầu thế giới về xây dựng và trang thiết bị khai thác mỏ, diesel và khí đốt tự nhiên động cơ, tua bin khí công nghiệp và đầu máy diesel-điện. [1] với hơn US $ 89 tỷ USD tài sản, Caterpillar đã được xếp hạng số một trong ngành công nghiệp của nó và số 44 tổng thể trong năm 2009 Fortune 500. [6]
Cổ phiếu của Caterpillar là một thành phần của chỉ số Dow Jones Industrial Average. [7] Caterpillar Inc. dấu vết nguồn gốc của nó đến năm 1925 sáp nhập của Công ty Sản xuất và Công ty Holt Tractor CL tốt nhất, tạo ra một thực thể mới, Công ty máy kéo xích California dựa. [8] trong năm 1986, công ty tổ chức lại chính nó như là một công ty Delaware dưới tên hiện tại, trụ sở chính Caterpillar Inc. Caterpillar được đặt tại Peoria, Illinois, Hoa Kỳ.

Phụ tùng Caterpillar D10

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Caterpillar D10. Những mã Caterpillar đang được cung cấp như: Caterpillar D10T, Caterpillar D10R, Caterpillar D10N, Caterpillar D10L

Phụ tùng Caterpillar D9

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Caterpillar D9. Những mã Caterpillar đang được cung cấp như: Caterpillar D9, Caterpillar D9E, Caterpillar D9G, Caterpillar D9H, Caterpillar  D9L, Caterpillar  D9N, Caterpillar D9R, Caterpillar D9T.

Phụ tùng Caterpillar D8

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Caterpillar D8. Những mã Caterpillar đang được cung cấp như: Caterpillar D8, Caterpillar D8K, Caterpillar D8L, Caterpillar D8D, Caterpillar D8E, Caterpillar D8G, Caterpillar D8F, Caterpillar D8H, Caterpillar  D8K, Caterpillar  D8L, Caterpillar D8L SA,  Caterpillar D8N, Caterpillar D8R, Caterpillar D8R II, Caterpillar D8T…Xem tiếp →

Phụ tùng Caterpillar D7

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Caterpillar D7. Những mã Caterpillar đang được cung cấp như: Caterpillar RD7 5E,  Caterpillar RD7 9G, Caterpillar D7 7M, Caterpillar D7 3T, CaterpillarD7C, Caterpillar D7D, CaterpillarD7E, CaterpillarD7F, CaterpillarD7G, CaterpillarD7H, CaterpillarD7R.

Phụ tùng Caterpillar D6

Hiện tại, phutungmayui.com cung cấp phụ tùng cho dòng xe máy ủi Caterpillar D6. Những mã Caterpillar đang được cung cấp như: Caterpillar D6R, Caterpillar D6 4R/5R, Caterpillar  D6B, Caterpillar  D6C, Caterpillar  D6D, Caterpillar D6D SA,  Caterpillar D6H, Caterpillar The D6R, Caterpillar The D6M, Caterpillar D6K, Caterpillar D6N, Caterpillar D6T,