Từ khóa: CAT D6R

MÁY ỦI CAT D6R

MÁY ỦI CAT D6R + Công suất: 199 HP + Năm SX: 2007 + Kiểu xích treo bản A Nguồn : trên mạng   Từ khóa tìm kiếm:máy ủi continuous track